zaibolaidisAtliekame žaibolaidžio įžemintuvo ir jungčių pereinamūjų varžų matavimus

Statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ 1 priedo 52 punktas nustato, kad statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas 6 lentelėje:

Apsaugos klasė

Apžiūra

Tikrinimas

I ir II

1 metai

2 metai

III ir IV

2 metai

4 metai

Dėl kainos prašome teirautis 8 604 06014 arba užpildykite užklausos formą.