1000laipsniu.lt Priešgaisrinės saugos mokymai      Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programas.

        Valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami su priešgaisrinės saugos mokymo programoje išdėstytomis ir įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo patvirtintomis temomis, reglamentuojančiomis gaisrinę saugą bei atliekamas žinių patikrinimas. Mokymo metu klausytojai išmoksta praktinių įgūdžių gesinti gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Pagal poreikį ir įmonės specifiką parengiama mokymo programa ir pagal ją apmokomi darbuotojai. Organizuojamos praktinės pratybos pagal įmonės, įstaigos, organizacijos veiksmų, kilus gaisrui planą.

 

Dėl platesnės informacijos prašome teirautis 8 604 06014 arba užpildyti užklausos formą.