Braižome žmonių evakavimo planus. Žinia kad žmonių evakavimo planai yra įrenginėjami prie kiekvieno pastato įėjimo ir išėjimo, gerai matomoje vietoje. Taip pat atliekame objektų priešgaisrinės būklės patikrą, vertinimą, teikiame pasiūlymus gaisrinės saugos priemonėms įdiegti, optimizuoti gaisrinės saugos sprendinius, konsultuojame gaisrinės saugos klausimais, esant poreikiui atstovauja užsakovą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinės būklės patikrinimą, teikia konsultacijas deklaruojant objektų atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams.

Dėl platesnės informacijos prašome teirautis 8 604 06014 arba užpildykite užklausos formą.