Kad vanduo gesina ugnį buvo žinoma jau senų senovėje. II a. pr. Kr. egiptiečiai gaisrams gesinti naudodavo rankines medines vandens pompas. Odinė laistymo žarna buvo išrasta Olandijoje 1600 m. O pirmoji ugniagesių tarnyba atsirado JAV, Bostone 1680 m. Gaisrininkai gaisrus gesindavo vienas kitam iš rankų į rankas perduodami kibirus su vandeniu.
Minima, kad patį pirmąjį gesintuvą 1722 m. užpatentavo prancūzas C. Hopffer, tačiau tai buvo tik dabartinio gesintuvo prototipas – rankomis sukama mašina, iš kurios pompomis išstumiamas vanduo.
Gesintuvų istorija prasidėjo 1813 m., kai britų armijos kapitonas Džordžas Manbis (George Manby) sukūrė pirmą žinomą nešiojamą gesintuvą. Tai buvo apie 60 cm. aukščio varinis cilindras, pripildytas apie 11 l. vandens. Vanduo ant liepsnos buvo purškiamas suspausto oro pagalba.
Vienas pirmųjų gesintuvų, kurio sudėtyje buvo chemikalų ir vandens mišinys, išrastas 1849 m. anglo Viljamo Henrio Filipo (William Henry Phillips). Šis išradimas buvo užpatentuotas Anglijoje ir JAV.
Vėliau gesintuvas buvo tobulinamas ir kiekvienas išradėjas stengėsi sukurti savo modelį. Taip 1863 m. buvo užpatentuotas Alansono Kreino (Alanton Crane), 1866 m. Franko Kartjero (Francois Cartier), 1872 m. Tomo J. Martino (Thomas J. Martin) gesintuvai.
II Pasaulinio Karo metu daktaras Džulijanas Persis (Percy Julian) išrado aeroputų gesintuvą.

 

Šiais laikais gesintuvas tapo neatsiejama mūsų – žmonių apsaugos priemonė skirta apsisaugoti nuo gaisro. Lietuvoje galiojantys reikalavimai apibrėžia gesintuvų naudojimą pastatuose, lauke ir transporto priemonėse. Pagal pristatymą į gaisro vietą gesintuvai skirstomi į nešiojamuosius (bendroji masė ne didesnė kaip 20 kg) ir vežiojamuosius (bendroji masė didesnė kaip 20 kg).

Nešiojamieji gesintuvai ir vežiojamieji gesintuvai

Vandens putų gesintuvai (l) Miltelių gesintuvai (kg) Anglies dioksido gesintuvai (l)
2; 3; 6; 9; 20; 25; 45; 50; 90; 100; 135; 150 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 25; 50; 100; 150 2; 5; 10; 20; 30; 50

Gaisrų klasių žymėjimas:

A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;

B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

C klasė – dujų gaisrai;

D klasė – metalų gaisrai.

1 lentelė

Gaisro klasė Gesinimo medžiaga
vanduo putos dujos Milteliai
ABC tipo BC tipo D tipo
A + + ++
B ++ + ++ ++
C + ++ ++
D ++

Sutartiniai ženklai: + + veiksmingiausia; + veiksminga; – ne tokia veiksminga.

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

2 lentelė

Eil.

Nr.

Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuo-jamasis

matavimo

vienetas

Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens mišinio – litrais)
2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l)
1. Gamybos ir sandėliavimo paskirties

patalpos, priklausančios šioms pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms:

1.1. Asg, Bsg 100 m2 21
1.2. Cg 400 m2 3 2
1.3. Dg 600 m2 2 1
1.4. Eg 800 m2 2 1
2. Visuomeninės patalpos:  
2.1. viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties 200 m2 4 3 2
2.2. kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties 400 m2 4 3 2
2.3. mokslo, administracinės, transporto paskirties 500 m2 4 3 2
3. Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:
3.1. kietų degių medžiagų 400 m2 2 1
3.2. ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų 400 m2 41 31
4. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:
4.1. lengvųjų automobilių 50 vietų 31 21
4.2. krovininių automobilių, autobusų 25 vietų 31 21
5. Degalinės 2 kolonėlės 21
6. Statybos:
6.1. statomų pastatų viduje 1000 m2 3 2
6.2. pastoliai kiekvienam aukštui 1
7. Ugnies darbų vietos 1 vieta 21 11
8. Transporto priemonės:
8.1. lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 3 1 vnt.
8.2. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 1 vnt. 1
8.3. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 1 vnt. 2
8.4. krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t 1 vnt. 1
8.5. krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t 1 vnt. 1
8.6. kombainai 1 vnt. 21
8.7. kita žemės ūkio technika 1 vnt. 2 1
9. Individualūs lengvųjų automobilių garažai 1 vieta 1
10. Garažų paskirties pastatai 500 m2 4 3 2
11. Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai 150 m2 2 1
12. Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai 200 m2 4 3 2
13. Specialiosios paskirties pastatai 300 m2 4 3 2

Sutartiniai ženklai: 1 – privalomas nedegus audeklas; 3 – privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.

Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.

Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.

Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.

Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.

Gesintuvų skaičius parenkamas taip: nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes; parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė); apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė); apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.

Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.

Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.

Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9–1,8 m. Jis skirtas nedideliam plotui gesinti.

 

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

3 lentelė

Eil.

Nr.

 

Gesintuvų laikymo vieta

Skaičiuojamasis matavimo vienetas

 

Minimalus gesinimo medžiagos
kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens mišinio – litrais)
20–25 kg (l) 40 ir daugiau kg (l)
1. Gamybos ir sandėliavimo paskirties

patalpos, kurioms nustatytos šios

pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos:

1.1. Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2) 800 m2 2 1
1.2.

 

Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos) 1200 m2

 

2

 

1

 

2.

 

Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių. 1 scena 2 1
3. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:
3.1. lengvųjų automobilių 100 vietų 1
3.2. krovininių automobilių, autobusų 50 vietų 2 1
4. Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse 1500 m2 2 1
5. Degalinės 1 degalinė 1

Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.