1000laipsniu.lt Gaisrinės saugos dokumentaiAtlieka objektų priešgaisrinės būklės patikrą, vertinimą, teikia pasiūlymus gaisrinės saugos priemonėms įdiegti, optimizuoti gaisrinės saugos sprendinius, konsultuoja gaisrinės saugos klausimais, esant poreikiui atstovauja užsakovą valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinės būklės patikrinimą, teikia konsultacijas deklaruojant objektų atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams.

Parengiame įvadinę (bendrąją) gaisrinės saugos instrukciją specialiai pritaikytą Jūsų įmonei. Gaisrinės saugos instrukcijos reikalingos kiekvienai turimai patalpai (gamybos, sandėlio, garažo, virtuvės, parduotuvės ir t.t. patalpoms). Apie kiekvieną patalpą instrukcijoje aprašoma, kaip darbuotojas turi saugiai elgtis, kilus gaisrui, tam tikroje patalpoje pagal gaisrinės saugos taisykles. Šios instrukcijos specialiai pritaikomos Jūsų turimoms patalpoms pagal plotą, patalpoje naudojamus įrenginius, laikomas medžiagas, kenksmingus faktorius ir t.t. Specialistai nustato patalpų pavojingumą, sprogimą gaisro atveju ir tai įformina Jūsų įmonei rengiamose instrukcijose. Parengiame veiksmų kilus gaisrui planą, kuris turi būti įmonėse , įstaigose, kuriose nuolat dirba arba būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat visais atvėjais mokyklose ir vaikų darželiuose.

 

Dėl kainos prašome teirautis 8 604 06014 arba užpildykite užklausos formą.