Tarp mūsų klientų yra įvairaus tipo ir dydžio įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioms yra taikomi priešgaisrinės saugos reikalavimai.
Individualiai rengiame gaisrinės saugos instrukcijas, veiksmų kilus gaisrui ir žmonių evakavimo planus, atliekame darbuotojų mokymus ir atestavima priešgaisrinės saugos klausimais. Atliekame pirminių gaisro gesinimo priemonių (gesintuvų) techninę priežiūrą ir periodinę patikrą.
Taip pat priešgaisrinės signalizacijos ir vidaus gaisrinio vandentiekio techninę priežiūrą ir periodinę patikrą ir kitus darbus.
Supildome visus reikalingus dokumentus. Mūsų klientai – saugūs ir užtikrinti žmonės.

Mūsų įmonės tikslas – pasirūpinti Jūsų žmonių ir turto apsauga nuo gaisro, parengti ir pildyti visą privalomą dokumentaciją, prižiūrėti ir periodiškai tikrinti prišgaisrinę įrangą ir priemones, vykdyti darbuotojų mokymus ir teikti konsultacijas. Esame savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį priešgaisrinės saugos srityje. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad galime savo klientams pasiūlyti kokybiškas ir profesionalias paslaugas, kurios prisideda prie Jūsų siekio eiti į priekį.